Astaghfar Ki Fazilat

Astaghfar Ki Fazilat

astaghfar ki sabse badi fazilat ye hai keh allah aise logon se bahut mohabbat karta hai jo log uske liye gunah chor de.

astaghfar matlab sirf tasbeeh padhna nahi hai.

astaghfar asli matlab hamesha ke liye gunah chorna hai.

astaghfar karne walon se allah bahut mohabbat karta hai.

jo log dil se astaghfar karte hain aur gunahon ko chorte hain aise logon ko allah bahut nawazta hai.

aapko ye sochna hoga keh aap sirf aur sirf allah ko khush karne ke liye astaghfar kar rahe hain.

aapko bas dil me ye sochna hai keh ye jo astaghfar main kar raha hoon isse allah bahut khush ho raha hai.

aur yaad rahe astaghfar ka matlab gunah chorna hai sirf tasbeeh padhna nahi.