Drama Dekhna in Islam

Drama Dekhna in Islam

drama dekhna haram hai.

drama dekhne se samaj me bahut si buraiyyan phailti hai.

dramon me gane bajhna aurton ka beparda hona behayai badakhlaqi ye saari gaat salat chize batai jati hai.

aur saari chize islam me najaiz aur haram hai.

neeche wala video zaroor dekhe.