Namaz Ki Rakat

agar aap janna chahte ho keh namaz ki rakat kitni hoti hai to aap sahi jagah par aaye ho.

Namaz Ki Rakat

main aapko bataonga tafseel se 5 namazon me kitni kitni rakat hoti hai.

fajar ki namaz me sabse pahele 2 rakat sunnat aur phir uske baad 2 rakat farz.

fajr ki namaz ki total 4 rakatein hain.

fazr ki namaz me aapko 4 rakatein puri padhni hai.

johar ki namaz me sabse pahele aapko 4 rakat sunnat iske baad 4 rakat farz aur iske baad 2 rakat sunnat aur phir iske baad 2 rakat nafil padhna hain.

zohar ki namaz ki total 12 rakatein hain.

juhar ki namaz me aap sirf nafl nahi bhi padhoge to chalega lekin bahetar ye hai keh padh lena chahiye.

baaqi sab nafil ke alawa aapko padhni hi padhegi.

asar ki namaz me sabse pahele 4 rakat sunnat gair maukkada aur phir uske baad 4 rakat farz padhni hai.

asar ki namaz ki total 4 rakatein hain.

asr ki namaz me aap sirf 4 rakat sunnat gair maukkada nahi bhi padhoge to chalega lekin bahetar ye hai keh padh lena chahiye.

asar ki 4 rakat farz aapko padhni hi padhegi.

magrib ki namaz me sabse pahele 3 rakat farz aur uske baad 2 rakat sunnat aur phir last me 2 rakat nafl padhni hai.

maghrib ki namaz ki total 7 rakatein hain.

magrib ki namaz me aap sirf nafl nahi bhi padhoge to chalega lekin bahetar ye hai keh padh lena chahiye.

baaqi sab nafil ke alawa aapko padhni hi padhegi.

isha ki namaz me sabse pahele 4 rakat sunnat gair maukkada aur uske baad 4 rakat farz aur uske baad 2 rakat sunnat uske baad 2 nafl uske baad 3 rakat witr aur last me 2 rakat nafll padhni hai.

isa ki namaz ki total 17 rakatein hain.

isha ki namaz me aap sirf nafl nahi bhi padhoge to chalega lekin bahetar ye hai keh padh lena chahiye.

baaqi 13 rakatein aapko padhni hi padhegi.

jumma ki namaz me sabse pahele 4 rakat sunnat aur uske baad 2 rakat farz aur uske baad 4 rakat sunnat uske baad 2 rakat sunnat aur phir uske baad 2 rakat nafl padhni hai.

jummah ki namaz ki total 14 rakatein hain.

jumme ki namaz me aap sirf nafl nahi bhi padhoge to chalega lekin bahetar ye hai keh padh lena chahiye.

baaqi 12 rakatein aapko padhni hi padhegi.

asar aur isha se pahele jo 4 rakat sunnat gair muakkada hai unko aap nahi padhoge to koi gunah nahi milega aur padhloge to sawab zaroor milega.

inko lagatar chorne ki adat nahi dalni hai.

kabhi kabhar padh bhi lena hai.

aur nafl namaz ka bhi aisa hi hai kabhi kabhar inko padh bhi lena chahiye.

lagataar nahi chorna chahiye.