Quran Girne Ka Kaffara

Quran Girne Ka Kaffara

islam me quran pak girne ka koi kaffara nahi hai.

agar kisi se quran sharif gira hai to wo ainda quran ko sambhal kar pakre iska koi kaffara nahi hai.

quran qirne par anaz sadqa karna ya paise sadqa karna in sab chizon ki islam me koi haqeeqat nahi hai.

koi bhi musalman jaan bhojkar quran nahi giray ga aisa kisi se galti se hi ho sakta hai.

quran girne ka koi kaffara nahi hai.